egestam-logo

Moderator, Konferencier och Mötesledare

Vill ditt företag eller organisation ha hjälp med att lyfta ert seminarium, panel, personaldag eller kick-off till en ny nivå? Vill ni att alla deltagarna ska bidra och inse att de är en del av "showen" och själva ta initiativ till möten och samtal?

Min expertkompetens är att få människor att mötas, inte bara befinna sig på samma plats samtidigt. Jag är känd för att vara professionell och prestiglös på samma gång, bidra till god stämning och få alla att känna sig sedda och viktiga, såväl talare som deltagare. Engagera mig som konferencier, moderator, mötes- eller samtalsledare om du vill att det ska bli mer än bara trevligt.

Ring mig eller fyll i dina kontaktuppgifter nedan.

Exempel på moderator- och konferencieruppdrag 2017:
Kvalitetsmässan nov. 2017 - Ekan Managements seminarier på Ledarskapsscenen:
-Smart simuleringsmodell i Närhälsan - Närhälsan Västra Götalandsregionen
-Planerat sätt att arbeta med oplanerat - Stockholms Stad (se bild)
-Att vara bäst eller att  bli bättre? - SKL Best Service-nätverk för Facility Mgmt-tjänster

Entreprenörs- och Ledarskapsdagen i Göteborg okt. 2017

Göteborgsminglet sept. 2017

Jonas Ransgård, Göteborgsregionen ordförande, berättarom vad som händer i regionen och hur det påverkar näringslivet . (se bild)

Almedalen juli 2017 - Småföretagarnas Riksförbunds paneler (se bild nedan):
-Hur ser framtiden ut för småföretagare i glesbygd?  
-Har småföretagare någon chans att delta i offentliga upphandlingar?  
-Diskrimineras företagare i sjuk- och föräldraförsäkringen?  

Entreprenörs- och Ledarskapsdagen i Malmö mars 2017

Fadimegalan i Göteborg 28 jan. 2017