egestam-logo

Lyfter dig och företagets affärsrelationer i rollen som
Sälj- och Nätverkscoach - Inspirationstalare - Moderator

I en tid då tjänster och produkter blir allt mer lika blir du som person, med ditt nätverk och förmåga att beröra och bygga relationer, ofta en avgörande framgångsfaktor för att ditt företag ska få affären eller få fortsatt förtroende som partner och leverantör. - Allt kan kopieras men inte du! 

Egestam Marketing hjälper dig som person, och företaget, att bygga långasiktliga affärsrelationer genom personliga möten. 

Vi erbjuder föreläsningar och workshops inom främst tre områden där deltagarna, genom gruppcaochning, lämnar workshopen med en personlig "action list":

  • Bygg nätverk - bygg kundstock! För nyexaminerade och "påläggskalvar" i syfte att bli delägare i firman mm. 
  • Sälj mer till fler - konsten att sälja utan att sälja. För nyanställda och etablerade medarbetare i syfte att öka merförsäljning till befintliga kunder.
  • Individuell ledarcoachning. För ledare med självkännedom som vill beröra och engagera. Utgångsläge: Du är där du vill vara. 


Egestam Marketing är även stolt arrangör av Göteborgsminglet sen 2009 och Entreprenörs- och Ledarskapsdagen sen 2005.  

Storytelling - Konsten att beröra var temat för Entreprenörs- och Ledarskapsdagen den 23 okt. på Elite Park Avenue Hotel.

Medverkade gjorde: Katrin Sandberg, Storycoachen, Moa Gürbüzer, MRG Wines och Linda Jöfelt, Dughult of Sweden.