egestam-logo

Egestam News

2016 > 04

Tanken med företagsinkubatorer är att forskningsprojekt ska bli flygfärdiga bolag. Därför har Innovatum i engagerat Anneli Egestam att utbilda sina forskningsbolag och dess medarbetare i affärsnätverkandets ädla konst.   

Läs hela inlägget »