egestam-logo

 Inspirationstalare -
Moderator - Konferencier - Mötesledare
som hjälper dig att få ett bättre resultat av dina
vardagsmöten, mässor och event.

I en alltmer digitaliserad värld får personliga möten än större betydelse. När företags tjänster och produkter blir allt mer lika blir din förmåga att bygga personliga relationer och förtroende en stark framgångsfaktor, både för dig själv och företaget. Anneli Egestam inspirerar som föreläsare och workshopledare  inom mänskliga möten och nätverkande. Människor som är socialt trygga och vet hur de skapar värde för andra är bättre på självledarskap och kommunikation. Då vågar man stå kvar i mötet med en person länge nog för att känna förtroende och hitta beröringspunkter som skapar någon slags utveckling. Här kan en inspirationsföreläsning med Anneli Egestam, som även är diplomerad coach, göra stor skillnad! Deltagarna kan börja praktisera sina nya kunskaper direkt och därmed känna av den positiva effekten av att de själva ändrar sina tankar och sitt beteende. Alla kan göra detta!

Anneli Egestam är också en rutinerad moderator och konferencier som får människor att mötas, inte bara vara på samma plats samtidigt. Med sin energi, kvickhet och snygga övergångar skapar hon en gemenskap som får människor att engagera sig och vilja bidra.

Anneli Egestam är även initiativtagare och arrangör av Göteborgsminglet, ett återkommande affärsmingel för stadens näringsliv att skapa relationer genom personliga möten. Samarbetspartners är bland annat ALMI Företagspartner Väst, Connect Väst, Göteborgs Stads Företagslotsar & Business Region Göteborg, Marknadscheferna, Svenskt Näringsliv och olika företagarföreningar.    

Inspirationsseminariet Entreprenörs- och Ledarskapsdagen är ännu en mötesplats för företagare och beslutsfattare, signerad Anneli Egestam, i syfte att både utveckla sig själv och sina affärsrelationer. Här har många både kända och okända företagsledare och entreprenörer stått på scen!


Anneli Egestam har en bakgrund som lobbyist inom företagarfrågor i Småföretagarnas Riksförbund där hon bland annat har verkat i Almedalen, varit moderator för olika paneldebatter, t ex om offentliga upphandlingar, sociala skyddsnätet och företagande i glesbygd och suttt i "heta stolen".

Kontakt:
Anneli Egestam, 0708-105293, anneli(a)egestam

Anneli Egestam i Almedalen
Anneli Egestam i Almedalen

Anneli Egestam i media

Reportage från Göteborgsminglet sept. 2018 i
Tidningen Sälj! 

Debattartikel: Satsa på hälsa och friksvård - inför BOT-avdrag. Dagens Samhälle 

Moderatorsuppdrag på Fadimegalan i Göteborg. G-P

"Egestam höjer människans odds", Affärer i väst.

Jag ger mig ut i vimlet. G-P Reportage Göteborgsminglet 

Gäst i Förmiddag i P4 Göteborg  om mingelskola (vid 36 min.).